Pocta sv. Cecilii 5

Jiří Stivín & Collegium Quodlibet SQS 1999

Johann Sebastian Bach (1658-1750)  Trojkoncert G dur pro flétnu, hoboj, smyčce a basso continuo
Allegro moderato - Grave - All breve
 
Georg Philipp Telemann (1681-1767)  Koncert F dur pro zobcovou flétnu, fagot, smyčce a basso continuo
Largo - Allegro - Grave - Allegro
 
Jiří Stivín a jiní "Pocta svaté Cecilii 5"
  Quodlibet pro sóla, sbor, smyčce a skladby známých autorů. (Hudební a pohybové komentáře k úryvkům instrumentálních a vokálních skladeb starých i soudobých mistrů, improvizace a programově nepředvídané události.)