Pocta sv. Cecilii 4

Jiří Stivín & Collegium Quodlibet SQS 1998

Johann Sebastian Bach (1658-1750) Koncert d-moll pro housle, flétnu, smyčce a basso continuo
(BWV 1060)
  Allegro - Adagio - Allegro
Jiří Stivín a jiní "Pocta svaté Cecilii 4"
  Quodlibet pro sóla, sbor, smyčce a skladby známých autorů.
(Hudební a pohybové komentáře k úryvkům instrumentálních a vokálních skladeb starých i soudobých mistrů, improvizace a programově nepředvídané události.)