Pocta sv. Cecilii 3

Jiří Stivín & Collegium Quodlibet SQS 1997

Johann Sebastian Bach (1658-1750) Braniborský koncert č. 2 F dur pro trubku, zobcovou flétnu, hoboj, smyčce a basso continuo (BWV 1047)  
  Allegro - Andante - Allegro assai  
Georg Philipp Telemann (1681-1767) Koncert B dur pro housle, hoboj, 2 flétny, smyčce a basso continuo  
  Largo - Allegro - Dolce - Allegro  
Jiří Stivín a jiní "Pocta svaté Cecilii 3"  
  Quodlibet pro sóla, sbor, smyčce a skladby známých autorů. (Hudební a pohybové komentáře k úryvkům instrumentálních a vokálních skladeb starých i soudobých mistrů, improvizace a programově nepředvídané události.)