Pocta sv. Cecílii 2

Jiří Stivín a Collegium Quodlibet SQS 1995 CD

Jiří Stivín & Collegium Quodlibet: "Pocta sv. Cecilii II"

 
Johann Sebastian Bach (1685-1750) Braniborský kocert č. 5 D dur pro flétnu, housle, cembalo, smyčce a continuo (BWV 1050) 21:34
     1. Allegro 10:11
     2. Affettuoso 5:20
     3. Allegro 6:01
Georg Philipp Telemann (1681-1767) Koncert A moll pro zobcovou flétnu, violu da gamba, smyčce a continuo 14:37
     1. Grave 3:49
     2. Allegro 4:27
     3. Dolce 2:05
     4. Allegro 4:13
Jiří Stivín a jiní Pocta sv. Cecilii II: Hudební quodlibet z děl starých i současných skladatelů, improvizací a textu 40:31
  Vaření I. (bicí sólo)  
J. S. Bach Concero z kantáty 152 pro zobcovou flétnu, smyčce a continuo - Adagio, Allegro manon presto.  
J. S. Bach Fuga C dur pro varhany (BWV 546).  
  Vaření II. (bicí sólo).  
G. F. Händel Arie pro soprán, flétnu a continuo "Meine Seele hört im Sehen" (HWV 207).  
Cl. Monteverdi Variace na téma z Orfea - cembalo sólo.  
G. Sammartini Siciliana z koncertu F dur pro sopránovou zobcovou flétnu, smyčce a continuo.  
J. Stanley Trumpet voluntary pro varhany sólo.  
J. S. Bach Fuga canonica z Hudební obětiny pro flétnu a cembalo (BWV 1079/4)  
  Jazzový komentář (bicí a barytonsaxofon).  
J. Stivín Proměny času - Fantazie pro smyčce a flétnu (část).  
M. Kopelent Black and White Tears pro soprán sólo (část) + flétnová improvisace.  
  Vaření III. (bicí a flétna).  
K. Gibran O lásce (mluvené slovo)  
G. Ph. Telemann Concerto E moll pro housle, 2 flétny, smyčce a continuo, 1. část  
A. Vivaldi Largo z koncertu C dur pro flautino, smyčce a continuo (RV 443) přídavek
 


Pocta sv. Cecilii II