Benefiční koncert na pomoc Asii

Václav Hudeček, Jiří Stivín, Markéta Stivínová, Robert Hugo, Camerata Moravia Český rozhlas 2005

 
Johann Sebastian Bach (1685 - 1750)
Koncert a moll pro housle, smyčce a basso continuo (BWV 1041)
Allegro – Andante – Allegro assai
 
G. Ph. Telemann (1681 – 1767)
Koncert e moll pro zobcovou flétnu, příčnou flétnu, smyčce a basso continuo
Largo – Allegro – Largo – Presto
 
Antonio Vivaldi (1678 – 1741)
Koncert C dur pro flautino, smyčce a basso continuo
Allegro – Largo – Allegro molto
 
Johann Sebastian Bach (1685 - 1750)
Koncert d moll pro flétnu, housle, smyčce a basso continuo (BWV 1060)
Allegro – Adagio – Allegro
 
Johann Sebastian Bach (1685 - 1750)
Braniborský koncert č. 4 G dur, 2. věta
Largo